Čo nás čaká

Čo nás čaká a neminie:

 • Vitaj v škôlke, kamarát
 • Ponuka krúžkov v našej škôlke: plavecký, lyžiarsky, korčuliarky, lezecký, tanečný, keramicky, anglický, futbalový
 • Anglický krúžok s native lektorkou a  keramický krúžok v cene školného, taktiež aj pravidelné saunovanie v infra saune
 • Plavecký kurz celoročne priamo v škôlke
 • Lezecký kurz na K2
 • Testy školskej zrelosti so psychológom
 • Predajná akcia veľkonočných dekorácií – rozvíjanie finančnej gramotnosti
 • Koncoročné fotografovanie s profi fotografkou
 • Besiedka na Deň rodiny
 • Výlet domček Celestín, piknik – oslava MDD
 • Výlet na dopravné ihrisko do Trnavy
 • Noc v škôlke, penová párty
 • Divadielka a iné kultúrne aktivity
 • A množstvo iného, aktualizujeme priebežne, viac info  na FB stránke škôlky